Synesthesia

Synesthesia

24×48″ Acrylic on Canvas

Synesthesia 2